Om Health Group

Health Group A/S er en højt specialiseret analyse- og konsulentvirksomhed indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Vores kernekompetencer er udarbejdelse af sundhedsprofiler, Firma Fitness og deraf supplerende ydelser, trivsels-, arbejdsmiljø- og sundheds-analyser, samt rådgivning.

Vores teoriramme er det brede anerkendende sundhedsbegreb i kombination med videnbaseret forebyggelsesprogrammer. Det sikrer vores kunder fantastiske resultater og dermed et godt afkast af deres investering.

Det gør vi primært ved at arbejde resultatorienteret med udgangspunkt i virksomhedens og individets ressourcer og muligheder, samt ved at integrere arbejdsmiljø, trivsel og sundhed og dermed skabe de nødvendige synergier.

Kontakt Adm. direktør Tim Herbst for yderligere information. Ring på 70 20 16 26 eller send en mail til [email protected]