Sundhedsstrategi

Sundhed og trivsel bør tænkes strategisk ind i virksomheden for at blive en del af kulturen og værdisættet. Langsigtet sundhedsarbejde kræver derfor et system som understøtter et målrettet og løbende sundhedsarbejde. Dermed sikres det, at visionerne nås.

En sundhedsstrategi bidrager til at;

  • Skabe overblik og lette prioriteringer
  • Være knage for at medarbejdere, ledere og udvalg kan skabe forandringer
  • Skabe synlighed om hvad I mener og gør omkring sundhed
  • Motivere og inspirere jeres medarbejdere til positivt at varetage egen sundhed
  • Brande og fastholde jeres medarbejdere

Health Groups sundhedsstrategi indeholder 5 obligatoriske trin;

1. Start og kortlægning
Der skabes overblik vha. af en kombineret behovs- og sundhedsanalyse.

2. Fælles brændende platform
Her er tale om en vigtig strategisk indsats hvor der skal arbejdes på at skabe en bred accept, forståelse samt interesse for projektet. Dette sker gennem inddragelse af såvel ledere som medarbejdere i det vi kalder forståelses- og involveringsaktiviteter.

3. Formål og succeskriterier
Efterfølgende arbejdes i dybden med formål og effektmål som kan lede til en egentlig handleplan og opstilling af resultatmål.

4. Handleplan og aktiviteter
Det er vigtigt at handleplanen er så konkret som muligt samt indeholder en tidsplan og et økonomisk budget.

5. Evaluering og monitorering
Evalueringen af sundhedsstrategien må betragtes som det vigtigste redskab til at registrere om der er sket  positive effekter og resultater af strategien.

Kontakt os for yderligere information